Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
річні загальні збори ОКС НАКСУ
члени ОКС НАКСУ
основні принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
 -  архів
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

Склад органів управління ОКС НАКСУ (з 11.06.2024 року)



Загальні збори членів ОКС НАКСУ

Загальні збори членів ОКС НАКСУ складаються зі всіх кредитних спілок, що є членами ОКС НАКСУ.

Наглядова рада ОКС НАКСУ
 
 
Голова Наглядової ради ОКС НАКСУ:
Кравченко Олександр Анатолійович
 
 
Заступник голови Наглядової ради ОКС НАКСУ:
Подольський Віктор Іванович,
 
 
Секретар Наглядової ради ОКС НАКСУ:
Булаєнко Оксана Миколаївна


Члени Наглядової ради ОКС НАКСУ:
 
Занюк Анатолій Олександрович
Тягур
 Юрій Михайлович  

Правління ОКС НАКСУ
  
Голова Правління ОКС НАКСУ:
Кравченко Людмила Євгеніївна
  
Головний бухгалтер ОКС НАКСУ:
Спітковська Алевтина Леонідівна
  
Член Правління ОКС НАКСУ:
Козинець Петро Миколайович

 Наша адреса:
 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49
 e-mail: oks@unascu.org.ua
 тел. (044) 501-18-78


 

Органи управління Об'єднаної кредитної спілки

Органами управління Об'єднаної кредитної спілки є Загальні збори кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки, Наглядова рада та Правління. Рішенням Загальних зборів членів Об'єднаної кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів Об'єднаної кредитної спілки

Вищим органом управління Об'єднаної кредитної спілки є Загальні збори кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки.

Загальні збори членів Об’єднаної кредитної спілки є вищим органом управління Об’єднаної кредитної спілки, який вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Об’єднаної кредитної спілки.

Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом - одна кредитна спілка - член Об'єднаної кредитної спілки має один голос.

Загальні збори членів Об'єднаної кредитної спілки скликаються Наглядовою радою не рідше ніж один раз на рік.

Наглядова рада Об'єднаної кредитної спілки

Наглядова рада представляє інтереси членів Об’єднаної кредитної спілки в період між проведенням Загальних зборів членів Об’єднаної кредитної спілки та визначає стратегію її розвитку, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав та інтересів Об’єднаної кредитної спілки та її членів з урахуванням інтересів інших кредиторів. 

Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Кредитною спілкою.

Правління Об'єднаної кредитної спілки

Постійно діючим колегіальним виконавчим органом управління Об’єднаної кредитної спілки, який організовує та здійснює керівництво її поточною діяльністю, відповідає за ефективність роботи Об’єднаної кредитної спілки, є Правління.

Правління діє від імені Об’єднаної кредитної спілки, є підзвітним Загальним зборам членів Об’єднаної кредитної спілки та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень.

 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України